BUKAM

Amaç ve Görevler

Merkezin Amacı:

1997 yılında kurulan İstanbul Beykent Üniversitesi, 

Atatürk ilke ve devrimleri ile kazanılmış hakları ve kadınların çağdaş toplum bireyi olmasını temel alarak, bu konuda; Ulusal ve/veya uluslararası düzeyde faaliyetleri desteklemektedir.

İstanbul Beykent Üniversitesi Kadın haklarını, insan hakları ve sosyal adalet ile ilgili görmekte olup, kadına yapılan ayrımcılığın, toplumundaki adalet ile ilgili duyarlılıkları zedelediğini düşünmekte; bu bağlamda dünyada sürdürülebilir bir gelişmenin sağlanmasında, kadının varlığının zorunlu olduğunu savunmaktadır. 

İstanbul Beykent Üniversitesi, toplumsal yaşamın tüm alanlarında kadınların konumlarının güçlendirilmesi ve kadınlara karşı her türlü ayrımcılığın önlenmesi için politikalar üretmek, strateji geliştirmek konusunda üzerine düşen görevleri yapmak kararlılığındadır.

Bu amaca yönelik olarak Araştırma ve Uygulama Merkezi, 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılında faaliyete başlamış Ulusal Eylem planları tarafından belirlenen ve üniversitelerimizin aktif olarak katılımının beklendiği, Kadına yönelik şiddetin ortadan kaldırılması, Ulusal Eylem Planında belirlenen alanlarda, Ulusal ve Uluslararası Akademik faaliyet ve araştırmaları desteklemeye yönelik çalışmalar planlanmaktadır.

Merkezin Görevleri:

Üniversitenin ilgili bölüm ve anabilim dallarının iş birliği ile yurt içinde ve dışında geçmişten günümüze kadar, sosyal, ekonomik, siyasal, kültürel ve hukuki konular başta olmak üzere her alanda Merkezin kuruluş amacına uygun araştırmalar yapmak, eğitime yönelik faaliyetlerde bulunmak, dersler vermek, ulusal ve uluslararası konferanslar düzenlemek, bilimsel araştırmalar yaparak bunları yayınlanmasını sağlamaktır.

      Bu amacı gerçekleştirebilmek için;

a) Yurt içinde ve yurt dışında kadın çalışmalarıyla ilgili geçmişten günümüze kadar, sosyal, ekonomik, siyasal, kültürel ve hukuki konular başta olmak üzere her alanda araştırma yapmak,

 b) Atatürk ilke ve devrimleri ile kazanılmış hakları ve kadınların çağdaş toplum bireyi olmasını temel alarak, kadın çalışmaları konusunda; Ulusal ve/veya uluslararası konferanslar, seminerler, sempozyumlar ve bilimsel toplantılar düzenlemek,

c) Merkezin amaç ve görevleri arasına giren konularda Ulusal ve Uluslararası düzeyde yapılan yayınları ve bilimsel çalışmaları takip etmek,

 ç) Merkezin amaç ve görevleri arasına giren konularda yurt içi ve yurt dışında bilim insanlarının yayın yapmasını teşvik etmek,

 d) Üniversitede, merkezin amaç ve görevleri arasına giren konularda bitirme tezi, proje, araştırma, yüksek lisans ve doktora çalışmaları yapılmasını teşvik etmek ve katkı sağlamak,

 e) Merkezin amaç ve görevleri arasına giren konularda kamu    oyunu bilgilendirmek,

 f) Merkezin amaç ve görevleri arasına giren konularla ilgili internet sitesi oluşturarak, site aracılığı ile akademik yayın yapmak, kitaplık ve arşiv oluşturmak.

vb. faaliyetleri gerçekleştirmeyi hedeflemektedir.